\\\\( \nonumber \newcommand{\bevisslut}{$\blacksquare$} \newenvironment{matr}[1]{\hspace{-.8mm}\begin{bmatrix}\hspace{-1mm}\begin{array}{#1}}{\end{array}\hspace{-1mm}\end{bmatrix}\hspace{-.8mm}} \newcommand{\transp}{\hspace{-.6mm}^{\top}} \newcommand{\maengde}[2]{\left\lbrace \hspace{-1mm} \begin{array}{c|c} #1 & #2 \end{array} \hspace{-1mm} \right\rbrace} \newenvironment{eqnalign}[1]{\begin{equation}\begin{array}{#1}}{\end{array}\end{equation}} \newcommand{\eqnl}{} \newcommand{\matind}[3]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}_\mathrm{#3}}} \newcommand{\vekind}[2]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}}} \newcommand{\jac}[2]{{\mathrm{Jacobi}_\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\diver}[2]{{\mathrm{div}\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\rot}[1]{{\mathbf{rot}\mathbf{(#1)}}} \newcommand{\am}{\mathrm{am}} \newcommand{\gm}{\mathrm{gm}} \newcommand{\E}{\mathrm{E}} \newcommand{\Span}{\mathrm{span}} \newcommand{\mU}{\mathbf{U}} \newcommand{\mA}{\mathbf{A}} \newcommand{\mB}{\mathbf{B}} \newcommand{\mC}{\mathbf{C}} \newcommand{\mD}{\mathbf{D}} \newcommand{\mE}{\mathbf{E}} \newcommand{\mF}{\mathbf{F}} \newcommand{\mK}{\mathbf{K}} \newcommand{\mI}{\mathbf{I}} \newcommand{\mM}{\mathbf{M}} \newcommand{\mN}{\mathbf{N}} \newcommand{\mQ}{\mathbf{Q}} \newcommand{\mT}{\mathbf{T}} \newcommand{\mV}{\mathbf{V}} \newcommand{\mW}{\mathbf{W}} \newcommand{\mX}{\mathbf{X}} \newcommand{\ma}{\mathbf{a}} \newcommand{\mb}{\mathbf{b}} \newcommand{\mc}{\mathbf{c}} \newcommand{\md}{\mathbf{d}} \newcommand{\me}{\mathbf{e}} \newcommand{\mn}{\mathbf{n}} \newcommand{\mr}{\mathbf{r}} \newcommand{\mv}{\mathbf{v}} \newcommand{\mw}{\mathbf{w}} \newcommand{\mx}{\mathbf{x}} \newcommand{\mxb}{\mathbf{x_{bet}}} \newcommand{\my}{\mathbf{y}} \newcommand{\mz}{\mathbf{z}} \newcommand{\reel}{\mathbb{R}} \newcommand{\mL}{\bm{\Lambda}} \newcommand{\mnul}{\mathbf{0}} \newcommand{\trap}[1]{\mathrm{trap}(#1)} \newcommand{\Det}{\operatorname{Det}} \newcommand{\adj}{\operatorname{adj}} \newcommand{\Ar}{\operatorname{Areal}} \newcommand{\Vol}{\operatorname{Vol}} \newcommand{\Rum}{\operatorname{Rum}} \newcommand{\diag}{\operatorname{\bf{diag}}} \newcommand{\bidiag}{\operatorname{\bf{bidiag}}} \newcommand{\spanVec}[1]{\mathrm{span}{#1}} \newcommand{\Div}{\operatorname{Div}} \newcommand{\Rot}{\operatorname{\mathbf{Rot}}} \newcommand{\Jac}{\operatorname{Jacobi}} \newcommand{\Tan}{\operatorname{Tan}} \newcommand{\Ort}{\operatorname{Ort}} \newcommand{\Flux}{\operatorname{Flux}} \newcommand{\Cmass}{\operatorname{Cm}} \newcommand{\Imom}{\operatorname{Im}} \newcommand{\Pmom}{\operatorname{Pm}} \newcommand{\IS}{\operatorname{I}} \newcommand{\IIS}{\operatorname{II}} \newcommand{\IIIS}{\operatorname{III}} \newcommand{\Le}{\operatorname{L}} \newcommand{\app}{\operatorname{app}} \newcommand{\M}{\operatorname{M}} \newcommand{\re}{\mathrm{Re}} \newcommand{\im}{\mathrm{Im}} \newcommand{\compl}{\mathbb{C}} \newcommand{\e}{\mathrm{e}} \\\\)

Uge 2, Lille Dag: Keglesnit

En andengradsligning i to variable repræsenterer et keglesnit hvis hovedformer er ellipser, hyperbler og parabler. Så dagens opgave er i kort form denne: Hvis du har en andengradligning i to variable, hvordan kan du så afgøre hvilken type det er, og hvordan ligger det pågældende keglesnit i koordinatsystemet? Det kræver beherskelse af teknikkerne kvadratkomplettering og reduktion af kvadratisk form, så dem indfører vi og træner i dag.

Dagens nøglebegreber
Andengradsligning i to variable. Kvadratisk form. Kvadratkomplettering. Keglesnit, ellipse,
hyperbel og parabel. Drejet koordinatsystem.

Forberedelse og pensum
I dag går vi videre med emner fra eNote 15 om symmetriske matricer, se afsnit 15.8 og 15.9. Desuden starter vi på eNote 22 om keglesnit, se afsnit 22.1.

Maple Pensum
student[completesquare]: Kvadrerer visse andengradsligninger.
Til dagens emne er der MapleDemoen Keglesnit.

Aktivitetsprogrammet for Skema A og B:
$\,$ 8.00 – $\,$ 9.00: $\,$ Forelæsning (live stream)
$\,$ 9.00 – 11.00: $\,$Gruppeøvelser i klasselokalerne
11.00 – 12.00: $\,$ Ugens Test

Aktivitetsprogrammet for Skema C:
13.00 – 14.00: $\,$Forelæsning på engelsk live, eller video fra Skema A eller Skema B
14.00 – 16.00: $\,$Gruppeøvelser i klasselokalerne
16.00 – 17.00: $\,$ Ugens Test

Opgaver til gruppeøvelserne:

 1. Cirklens og kuglens ligning på standardform
 2. Standardligning for de tre typiske keglesnit
 3. Identifikation af et keglesnit
 4. Bestemmelse af et keglesnit

Tip: Hvis du ønsker en printbar version af opgaverne uden vink og facit, går du direkte til din browsers print-funktion når du er inde på opgaverne. $ $ Om Ugens Test i dag
Vi understreger følgende om ugens test:

 • Det er en stedprøve, det vil sige at den skal løses i klasselokalet.
 • Prøven skal regnes uden elektroniske hjælpemidler, men tastes ind i quiz-programmet MapleTA.
 • Du skal gå i full screen måde, så prøven fylder hele din skærm
 • Din hjælpelærer giver dig en kode der skal indtastes i spørgsmål 1
 • Brug Firefox eller Chrome, og slå adblocker fra (hvis du har det).
 • Man må gerne snakke sammen om opgaverne i sin arbejdsgruppe, men bemærk: Du har din egen version af opgaven som du selv skal løse og taste ind.
 • Inden for den sidste time på Lille Dag, har du kun ét forsøg. Fredag 18:00 til onsdag 18:00 genåbnes prøven for gentagne forsøg (ugeversionen).

Du finder linket til Ugens Test på din Mat1-klasses Learn-konto. $ $ $ $