Velkommen til DTU's Matematik 1, kursusnr. 01005/01015, E2023-F2024.

\\\\( \nonumber \newcommand{\bevisslut}{$\blacksquare$} \newenvironment{matr}[1]{\hspace{-.8mm}\begin{bmatrix}\hspace{-1mm}\begin{array}{#1}}{\end{array}\hspace{-1mm}\end{bmatrix}\hspace{-.8mm}} \newcommand{\transp}{\hspace{-.6mm}^{\top}} \newcommand{\maengde}[2]{\left\lbrace \hspace{-1mm} \begin{array}{c|c} #1 & #2 \end{array} \hspace{-1mm} \right\rbrace} \newenvironment{eqnalign}[1]{\begin{equation}\begin{array}{#1}}{\end{array}\end{equation}} \newcommand{\eqnl}{} \newcommand{\matind}[3]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}_\mathrm{#3}}} \newcommand{\vekind}[2]{{_\mathrm{#1}\mathbf{#2}}} \newcommand{\jac}[2]{{\mathrm{Jacobi}_\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\diver}[2]{{\mathrm{div}\mathbf{#1} (#2)}} \newcommand{\rot}[1]{{\mathbf{rot}\mathbf{(#1)}}} \newcommand{\am}{\mathrm{am}} \newcommand{\gm}{\mathrm{gm}} \newcommand{\E}{\mathrm{E}} \newcommand{\Span}{\mathrm{span}} \newcommand{\mU}{\mathbf{U}} \newcommand{\mA}{\mathbf{A}} \newcommand{\mB}{\mathbf{B}} \newcommand{\mC}{\mathbf{C}} \newcommand{\mD}{\mathbf{D}} \newcommand{\mE}{\mathbf{E}} \newcommand{\mF}{\mathbf{F}} \newcommand{\mK}{\mathbf{K}} \newcommand{\mI}{\mathbf{I}} \newcommand{\mM}{\mathbf{M}} \newcommand{\mN}{\mathbf{N}} \newcommand{\mQ}{\mathbf{Q}} \newcommand{\mT}{\mathbf{T}} \newcommand{\mV}{\mathbf{V}} \newcommand{\mW}{\mathbf{W}} \newcommand{\mX}{\mathbf{X}} \newcommand{\ma}{\mathbf{a}} \newcommand{\mb}{\mathbf{b}} \newcommand{\mc}{\mathbf{c}} \newcommand{\md}{\mathbf{d}} \newcommand{\me}{\mathbf{e}} \newcommand{\mn}{\mathbf{n}} \newcommand{\mr}{\mathbf{r}} \newcommand{\mv}{\mathbf{v}} \newcommand{\mw}{\mathbf{w}} \newcommand{\mx}{\mathbf{x}} \newcommand{\mxb}{\mathbf{x_{bet}}} \newcommand{\my}{\mathbf{y}} \newcommand{\mz}{\mathbf{z}} \newcommand{\reel}{\mathbb{R}} \newcommand{\mL}{\bm{\Lambda}} \newcommand{\mnul}{\mathbf{0}} \newcommand{\trap}[1]{\mathrm{trap}(#1)} \newcommand{\Det}{\operatorname{Det}} \newcommand{\adj}{\operatorname{adj}} \newcommand{\Ar}{\operatorname{Areal}} \newcommand{\Vol}{\operatorname{Vol}} \newcommand{\Rum}{\operatorname{Rum}} \newcommand{\diag}{\operatorname{\bf{diag}}} \newcommand{\bidiag}{\operatorname{\bf{bidiag}}} \newcommand{\spanVec}[1]{\mathrm{span}{#1}} \newcommand{\Div}{\operatorname{Div}} \newcommand{\Rot}{\operatorname{\mathbf{Rot}}} \newcommand{\Jac}{\operatorname{Jacobi}} \newcommand{\Tan}{\operatorname{Tan}} \newcommand{\Ort}{\operatorname{Ort}} \newcommand{\Flux}{\operatorname{Flux}} \newcommand{\Cmass}{\operatorname{Cm}} \newcommand{\Imom}{\operatorname{Im}} \newcommand{\Pmom}{\operatorname{Pm}} \newcommand{\IS}{\operatorname{I}} \newcommand{\IIS}{\operatorname{II}} \newcommand{\IIIS}{\operatorname{III}} \newcommand{\Le}{\operatorname{L}} \newcommand{\app}{\operatorname{app}} \newcommand{\M}{\operatorname{M}} \newcommand{\re}{\mathrm{Re}} \newcommand{\im}{\mathrm{Im}} \newcommand{\compl}{\mathbb{C}} \newcommand{\e}{\mathrm{e}} \\\\)

Nyheder

Første undervisningsgang
Hvornår begynder din Matematik 1-undervisning? Det afhænger af om du er på skemagruppe A eller B: Skema A: Mandag 28. aug. 10:00-12:00, se dagens forelæsning på video. 12:30-17:00 Gruppeøvelse i bygning 358, lokale 042.
Skema B: Tirsdag 29. aug. 10:00-12:00, se dagens forelæsning på video. 12:30-17:00 Gruppeøvelse i bygning 358, lokale 042. (24/8 23)

Maple eller SymPy
Bachelorretningerne “Kunstig intelligens og data” og “Matematik og teknologi” bruger SymPy og de øvrige studieretninger bruger Maple. (24/8 23)

Dette er hjemmesiden for det gamle Matematik 1. Hvis du er ny studerende fra september 2023, finder du den nye kursusside ved at klikke her mat1a.compute.dtu.dk

01005/01015 Matematik 1 er et obligatorisk helårskursus for alle civilingeniørstuderende som tæller 20 ECTS point. Det giver en bred introduktion til lineær algebra, differentialligninger, funktioner af flere variable og vektoranalyse. Kurset afløses i studieåret E2023-F2024 af to halvårskurser, 01001 Matematik 1A og 01003 Matematik 1B, som hver tæller 10 ECTS point. Denne hjemmeside opdateres fortsat dels som dokumentation, dels til brug for omgængerversioner af 01005/01015 Matematik 1. Her finder du de væsentligste oplysninger om kursets indhold og opbygning samt kursets undervisningsmaterialer. $ $

Webbaseret undervisning

På Matematik 1 forsøger vi helhjertet at udnytte de muligheder for fornyelse af undervisningen, som it og nettet giver. Vi tror stadig at fremmøde, forelæsninger og gruppearbejde er helt afgørende bidrag til læring af matematik. Men vi ved også at kurset rummer 19 meget forskellige studieretninger, og at vores studerende ønsker at finde de arbejdsformer som passer bedst til hver enkelt.

Dette ønsker vi at understøtte med en bred vifte af webbaserede læringsobjekter og aktiviteter. Derfor er traditionelle undervisningsmaterialer som lærebøger og trykte ugesedler erstattet af eNoter, video-instruktion og elektroniske opgaver, der udnytter link-teknologier og lægger op til en mindre lineær læringsstil.

For at gøre undervisningen endnu bedre har vi brug for jeres reaktion og holdninger. Derfor vil undervisningen løbende blive evalueret. Giv venligst dit bidrag til forbedring af matematikundervisningen, sådan at matematik kan blive et endnu vigtigere element i din og dine studiekammeraters udforskning af dit ingeniørfag og jeres verden. $ $

Om matematikprogrammet Maple

Det professionelle program Maple er en vigtig del af undervisningen på Matematik 1. Det tages i brug efter det indledende 4-ugers kursus i komplekse tal.

Om brug af it i matematik generelt: Vi mener stadig at matematik skal bygges op fra bunden, og at det er afgørende at du har sat dig grundigt ind i de metoder og mellemregninger der fører frem til de ønskede resultater. Men ligeså vigtigt er det at få en oplevelse af hvad matematik kan bruges til i den virkelige verden, hvor komplicerede modeller og omfattende beregninger indgår.

Maple understøtter begge dele! Maple er et univers af muligheder for at dyrke matematik, både når det drejer sig om at forstå de grundlæggende begreber, og når opgaven er at udforske aspekter af verden gennem visualiseringer, analytiske modeller og numeriske beregninger.

Derfor er det vigtigt at du altid er opmærksom på hvordan du udnytter de muligheder Maple stiller til rådighed. Hvad er læringsmålet for den aktivitet du er i gang med netop nu? Og hvilke Maple-kommandoer og stilarter understøtter bedst muligt dette mål?