Matematik 1-projektarbejdet Forår 2022

Den overordnede instruktion:
Instruktionen findes HER

Appetizere for projektopgaver som udbydes i år:

Skema A udbydes:
$ $ 1. Permanente Halbach magneter
$ $ 2. Miltbrand - angreb, flugt og redning
$ $ 3. Reaktionskinetik
$ $ 4. Transport af forurening - år eller århundreder?

Skema B udbydes:
$ $ 1. Miltbrand - angreb, flugt og redning
$ $ 2. Kompleks analyse i geometri
$ $ 3. Rullemodstand
$ $ 4. Tomografi - hvordan vi med matematik kan se det skjulte

Skema C udbydes:
$ $ 1. Grafer og tilfældige vandringer
$ $ 2. Kompleks analyse i geometri
$ $ 3. Transport af forurening - år eller århundreder?

Regler for gruppedannelse og tilmelding:
$\bullet\,$ I studerende danner selv arbejdsgrupper på 6 personer
$\bullet\,$ Gruppedannelse kan ske på tværs af studieretninger inden for samme skemagruppe
$\bullet\,$ Ét medlem af gruppen udfylder tilmeldingsforularen som gælder for alle gruppens medlemmer
$\bullet\,$ I tilmeldingsformularen skal gruppen prioritere alle de projektopgaver der udbydes på skemagruppen
$\bullet\,$ Hvis I er færre i gruppen end 6, tilmelder I bare det antal, som I er
$\bullet\,$ Hvis du ikke har fundet en gruppe, udfylder du bare din egen tilmeldingsformular
$\bullet\,$ Matematik 1-teamet vil typisk stykke mindre grupper sammen til 6 personers grupper
$\bullet\,$ Deadline for tilmelding til Matematik 1-projektet: Store Dag kl. 17:00 i semesteruge 8

Hvor tilmelder vi os?
$ $ På Skema A benyttes denne tilmeldingsformular, som åbner Mandag 14/3 17:00
$ $ På Skema B benyttes denne tilmeldingsformular, som åbner Tirdag 15/3 17:00
$ $ På Skema C benyttes denne tilmeldingsformular, som åbner Onsdag 16/3 17:00

Hvordan afleverer vi vores rapport?
Aflevering sker online i én samlet pdf-fil: Inden fællestimens slutning på Lille Dag i projektperiodens 3. uge skal rapporten uploades i pdf til plagiat-tjek og arkivering. Gør sådan: Giv pdf’en det navn som jeres gruppe har fået tildelt på Learn, fx Laktose3.pdf. Find under Learn 01005/Assignment et link med kortforms-titlen på den projektopgave I har arbejdet med, fx Laktose 1-5. På dette link uploader gruppen én pdf, som er fælles for hele gruppen. Husk at evt. bilag skal ”merges” med projektrapporten, så der kun uploades én fil pr. gruppe. $ $
$ $