Syv gange i løbet af studieåret afbrydes den almindelige undervisning af temaøvelser i Matematik 1 som indgår i hjemmeopgavesættene. Formålet med temaøvelser er at give eksempler på hvordan begreber og metoder fra Matematik 1 kan indgå i en matematisk model for tekniske og naturvidenskabelige problemstillinger. Der indgår ofte beregninger i større skala end i den almindelige, introducerende undervisning. Den pædagogiske idé er at en temaøvelse udfolder et afgrænset matematisk emne umiddelbart efter at emnet er blevet gennemgået i standardundervisningen.

NB: Kemi og Teknologi deltager ikke i temaøvelserne.

Tilrettelæggelse

I studieåret 2022-2023 er der planlagt syv temaøvelser med emnerne:

  1. Taylorpolynomier. Afholdes på en Lille Dag i efteråret.
  2. Lineære ligningssystemer. Afholdes på en Lille Dag i efteråret.
  3. Lineære afbildninger. Afholdes på en Lille Dag i efteråret.
  4. Differentialligninger. Afholdes på en Lille Dag i efteråret.
  5. Funktioner flere var. Afholdes på en Lille Dag i foråret.
  6. Integration i to variable. Afholdes på en Lille Dag i foråret.
  7. Flux og Gauss’ divergenssætning. Afholdes på en Lille Dag i foråret.

$ $ På temadage udgår den sædvanlige undervisning i Matematik 1 til fordel for temaøvelserne som har form af selvstudium i grupper af ca. seks personer. Klasselokalerne er til rådighed på de sædvanlige tider.